Facebook Tävlingsregler

1. Arrangör av tävlingen

Tävlingen arrangeras av:

Fatmoose.se tillverkas i samarbete med Wickey 
Wickey GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69 
52538 Gangelt 
Tyskland

2. Deltagande

Deltagande i tävlingen är gratis. Du deltar via FATMOOSE Facebook-sida. För att delta i tävlingen måste du vara följare av FATMOOSE Facebook-sida och gilla tävlingsinlägget. Deltagandet i tävlingen innebär inga skyldigheter, inget utnyttjande av särskilda tjänster eller samtycke till reklam. Genom deltagandet godkänner deltagaren tävlingsreglerna.

3.  Behörighet

Tävlingen är endast öppen för privatpersoner som är 18 år eller äldre, följare av FATMOOSE Facebook-sida och bosatt i Tyskland, Österrike, Schweiz, Nederländerna, Belgien, Spanien, Italien, Frankrike, Danmark, Norge, Sverige, Polen Tjeckien eller Storbritannien. Ett fan är en person som gillar FATMOOSES Facebook-sida genom att ha aktiverat gilla-knappen. FATMOOSES anställda, familjemedlemmar till anställda och samarbetspartners får inte delta i tävlingen. Deltagande via såväl lotteritjänster som genom automatiserade mjukvaruprogram eller annan manipulering är inte tillåtet. FATMOOSE har rätt att diskvalificera deltagare som bryter mot reglerna, manipulerar spelreglerna eller försöker manipulera dessa. Endast ett tävlingsbidrag per person är tillåtet.

4.  Vinst och sista tävlingsdatum

I denna tävling dras vinsten från det aktuella Facebookinlägget. En detaljerad lista på alla vinstens beståndsdelar listas i FATMOOSE webbshop invid motsvarande lektorn under "Leveransomfattning". Tävlingen avslutas den angivna tiden i det aktuella Facebook-inlägget.

5. Ingen kontantutbetalning och ingen överklagan

Vinsten kan inte lösas in mot kontanter. Beslutet kan inte överklagas.

6. Tävlingsinlägg och dragning av vinnare

För tävlingen kommer ett målgruppsspecifikt inlägg att skapas för varje land. Vinnaren dras slumpmässigt bland alla deltagare, oberoende av land, som anmält sig inom tävlingsperioden och uppfyller tävlingsvillkoren. Vinnaren meddelas inom 1-2 arbetsdagar efter avslutad tävling.

7. Kungörelse av vinnare och leverans av priset

Vinnaren kommer att tillkännages i ett vinnarinlägg på FATMOOSE Facebook-sida och i FATMOOSE webbshop och därefter också genom ett privat Facebook-meddelande. Om vinnaren efter 2 uppmaningar inom 7 arbetsdagar inte svarar på detta meddelande, förlorar vinnaren rätten till vinsten och vinsten tillfaller slumpmässigt en annan deltagare. Vinsten kommer att levereras med posten inom 7 arbetsdagar. Aktuell leveranstid för varje land framkommer i FATMOOSE webbshop.

8. Offentliggörande

Vinnaren ger sitt uttryckliga samtycke till att FATMOOSE får publicera hennes/hans för- och efternamn på FATMOOSE Facebook-sida och i FATMOOSE webbshop.

9. Ansvarig

Denna kampanj är inte på något sätt sponsrad, godkänd, administrerad av eller associerad med Facebook. Alla frågor, kommentarer eller klagomål om tävlingen ska skickas direkt till FATMOOSE och inte till Facebook. FATMOOSE friar Facebook från alla skador, förluster och utgifter (inklusive advokatkostnader i rimlig omfattning), vilka resulterar i fordringar gällande tävlingen (särskilt gällande publicering och organisation).

10. Dataskydd

De personuppgifter som samlas in inom ramen för tävlingen omfattas av personuppgiftslagen och kommer endast att sparas, bearbetas och användas för internt bruk. En överlåtelse till tredje part sker endast inom ramen för tävlingen. Deltagaren ger i och med deltagandet sitt uttryckliga samtycke till lagring och användning av personuppgifter för ovanstående ändamål.

11. Tillämplig lag

Tävlingen regleras uteslutande av tysk lagstiftning.

12. Allmänna affärsvillkor

FATMOOSE befintliga allmänna affärsvillkor gäller.