Garantivillkor

Garanten härefter FATMOOSE erbjuder kunden en hållbarhetsgaranti på alla trädelar på den köpta produkten under en period på 10 år, med förbehåll för respektive leverans- och försäljningsområde. Garantin omfattar en garantiplikt av FATMOOSE för röta på trädelar på den köpta produkten som uppstått på grund av väderförhållanden, efter överföringen av risken samt inom garantins giltighetstid. Ingen garanti gäller när kunden eller en tredje part orsakat felet på produktens trädelar på grund av felaktig montering av trädelarna eller om felet på träet orsakats av felaktig användning eller förvaring av kunden eller tredje part, vandalism av kunden själv eller tredje part, typiska egenskaper för trä eller stormskador. Garantitiden börjar när produkterna mottages. Konsumentens lagliga rättigheter (garantirättigheter och ångerrätt) begränsas inte av garantin.

Garantianspråket ska skickas till följande adress:
FATMOOSE.se tillhör Wickey
WICKEY GmbH & Co. KG 
Franz-Savels-Straße 69 
52538 Gangelt 
[email protected] 
Tyskland
Fax: +49 (0)3222 1098 031

Till garantianspråket måste bilder av felet på trädelarna på de köpta produkterna och en kopia av motsvarande faktura eller artikelnummer för eBay-erbjudande skickas till FATMOOSE per brev eller e-post för att underlätta attributionen och beredningen för FATMOOSE. Om garantin anses gälla får kunden nya trädelar för den köpta produkten skickade till sig genom en kostnadsfri extra leverans.

Om varken den lagstadgade garantin eller tillverkarens garanti anses gälla förbehåller sig FATMOOSE rätten att få ersättning av kunden för de kostnader som uppstår i samband med garantiberedningen.
Slut på garantivillkoren.