Garantivillkor

Rättigheter som konsumenten har utöver detta påverkas inte av detta.

10 års garanti för lekställningar och gungor

Vi beviljar en hållbarhetsgaranti för alla träelement på alla lekställningar och på alla avsedda gungor. Denna garanti gäller endast om varan har monterats korrekt enligt vår monteringsinstruktion och under hela användningstiden endast officiellt av Wickey auktoriserade ankare (SolidRoot Vinkelankare, SimpleRoot Jordankare, QuickRoot Jordankare, MasterRoot Jordankare 70x70, GlideRoot ankare för rutschkana) har använts. Ankarna måste också vara korrekt monterade enligt vår monteringsinstruktion. Dessutom gäller att ankarna inte beställdes senare än 4 veckor efter mottagandet av köpet.

Denna garanti inkluderar ett åtagande från Wickey att stå för röta på trädelar på den köpta varan på grund av väderpåverkan. Garantin gäller inte för ytterligare köpt tillbehör som inte ingår i leveransen av lekställningen och gungan. Garantiperioden för alla trädelar är 10 år. Garantin börjar när varan mottas. Garantin löper över 10 år. Garantin upphör efter 10 år. Garantin gäller inte för sandlådor. Garantin upphör om du säljer varan. I detta fall upphör garantin med avslutningen av försäljningstransaktionen.

Om tillverkaren erkänner defekter, är kostnaderna som uppstår på grund av en återkallelse- och återföringsaktion inte föremål för denna garanti.

Inte omfattade av garantin är:

 • Skador på grund av felaktig hantering,
 • Skador på grund av felaktig montering av trädelarna,
 • Skador på grund av felaktig förvaring,
 • Skador på grund av naturligt slitage. Slitning, överbelastning,
 • Skador på grund av användning av tillbehör/kompletterings-/monteringsdelar och underhållsprodukter som inte godkänts av tillverkaren,
 • Skador på grund av yttre påverkan eller händelser såsom stormskador, översvämningsskador eller skador på grund av ledningsvatten,
 • Skador som inte uppstår på försäljningsobjektet, så kallade följdskador,
 • Mindre fel som inte väsentligt påverkar varans värde eller användning,
 • Personskador.

För att göra anspråk på garantin behöver du:
1. Foton på defekterna på trädelarna på lekställningen eller gungan
2. Foton av förankringen
3. En kopia av fakturan (fakturan bifogades/bifogas den sända artikeln) eller orderbekräftelsen (skickades/skickas till dig via e-post). Det måste framgå av fakturan eller orderbekräftelsen vilka produkter du har köpt från oss och att du även har köpt motsvarande ankare från oss.

5 års garanti

När du köper den extra 5-åriga garantin ger vi en hållbarhetsgaranti på alla träelement för alla produkter. Denna garanti gäller endast om varan har monterats korrekt enligt vår monteringsanvisning. Garantin gäller också endast om det inte har gått mer än 4 veckor mellan mottagandet av lekutrustningen och beställningen av den extra garantin.

Denna garanti inkluderar ett åtagande från Wickey att stå för röta på trädelar på den köpta varan på grund av väderpåverkan. Garantiperioden för alla trädelar är 5 år. Garantin börjar när orderbekräftelsen mottas. Garantin varar i 5 år. Garantin upphör efter 5 år. Vid flera köp av garantin förlängs garantiperioden motsvarande. Detta garantiprodukt gäller vid sidan av 10-års garantin på alla träelement för lekställningar och gungor, förutsatt att villkoren för båda garantierna är uppfyllda. Garantin gäller inte för ytterligare köpt tillbehör som inte ingår i produktens leveransomfång. Garantin är inte överförbar. Garantin upphör om du säljer varan. I detta fall upphör garantin vid avslutandet av försäljningstransaktionen.

Om tillverkaren erkänner defekter, är kostnaderna som uppstår på grund av en återkallelse- och återföringsaktion inte föremål för denna garanti.

Inte omfattade av garantin är:/p>

 • Skador på grund av felaktig hantering,
 • Skador på grund av felaktig montering av trädelarna,
 • Skador på grund av felaktig förvaring,
 • Skador på grund av naturligt slitage. Slitning, överbelastning,
 • Skador på grund av användning av tillbehör/kompletterings-/monteringsdelar och underhållsprodukter som inte godkänts av tillverkaren,
 • Skador på grund av yttre påverkan eller händelser såsom stormskador, översvämningsskador eller skador på grund av ledningsvatten,
 • Skador som inte uppstår på försäljningsobjektet, så kallade följdskador,
 • Mindre fel som inte väsentligt påverkar varans värde eller användning,
 • Personskador.

För att göra anspråk på garantin behöver du:
1. Foton på defekterna i träet på den köpta varan
2. En kopia av fakturan (fakturan bifogades/bifogas den sända artikeln) eller orderbekräftelsen (skickades/skickas till dig via e-post). Från fakturakopian eller orderbekräftelsen måste det framgå vilken produkt du har köpt från oss och att du har köpt den extra 5-års garantin.
3. Om du har köpt garantin separat är det absolut nödvändigt att du också skickar oss en kopia av fakturan för köpet av den extra garantin.

Den territoriella omfattningen av garantiskyddet sträcker sig till förbundsrepubliken Tysklands territorium.

Namn och adress till garantigivaren:
WICKEY GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt / Tyskland

I garantifallet kommer de defekta trädelarna på den köpta varan att ersättas kostnadsfritt. Du kan begära att få den ovanstående garantiförklaringen meddelad till dig i textform.